Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door RMR Projects, Kerkhovensesteenweg 429A - 3920 Lommel, verwerkt voor klantenbeheer. Uw gegevens worden niet verwerkt met het oog op direct marketing. Via onze contactgegevens kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kunt u aanvragen via .
Laatst bijgewerkt : 26 april 2019
Gratis vrijblijvende offerte